Tarihi Mekanlarda Saklı Değerler

Tarihi Mekanlarda Saklı Değerler

Anadolu topraklarında toplumsal değerlerin taşıyıcı kolonları, kültürel mirasın aktarıcıları tarihi eserlerdir. Ecdadımıza ait değerlerin somutlaşmış hali olan tarihi yapılar değerler eğitimi açısından başlı başına bir okuldur. Bilinçsiz teknoloji kullanımının arttığı, değerlerin yozlaştığı günümüzde, öğrencilerin ilgisini bu mekânlara çekecek, milli ve manevi değerleri pekiştirecek yenilikçi uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Okulumuz Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Ferda Salık, duyulan bu ihtiyaç karşısında öğrencilerde tarih bilincini oluşturmak amacıyla dört yıl önce performans ödevi olarak "Diyarbakır Kültür Elçileri" projesini hazırlamaya başladı.

Proje ile danışman öğretmenimiz Ferda Salık rehberliğinde gönüllü öğrencilerimizden bir grup oluşturuldu. Diyarbakır'daki tarihi yerler ve eserler listelenerek hangi öğrencinin nereyi tanıtacağı belirlendi. Öğrenciler araştırmaya ve belirlenen tarihi eserleri yerinde incelemeye yönlendirildi. Öğrencilere danışman öğretmen tarafından doğru iletişim tekniği, diksiyon, özgüven, sosyal sorumluluk, turist rehberliği alanlarında bilgiler verildi.

Çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler kente atanan ya da bölgeyi yeterince tanıma fırsatı bulamayan öğretmenlerine, arkadaşlarına ve koruma altındaki çocuklara Diyarbakır'ın tarihi yerlerini gezdirip bu mekânların tanıtımını yaptılar.

Başta 27 şehit sahabe türbesinin de içinde yer aldığı  Hz. Süleymen Camii'si, İslam Tarihinin 5. Harem-i Şerifi olan Diyarbakır Ulu Camii, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Diyarbakır'da iken yaşadığı şimdilerde ise müze olan evi, tarihi Hasan Paşa Hanı, Diyarbakır Surları üzerinde yer alan Burçlar, Behram Paşa Camii ve Diyarbakır Müzesi gezilen ve tanıtılan yerler oldu.

Diyarbakır'ın kültürel miras tanıtımları tarih dersi performans ödevi kapsamında yapılırken pandemi döneminde projemiz uzaktan eğitime entegre edilerek online tarihi mekanlar gezileri düzenlenmeye başlandı.

Somut kültürel mirasımızdan olan tarihi yapıların imar ve inşasındaki değerler ile kültürel miras aktarımının tarihi mekanlarda akran rehberliğinde yapılmasının öğrencilerde değer kazanımı ve tarih kültürüne sağladığı katkı ortaya konulmaya çalışıldı.

Diyarbakır'da tarihi önemi olan işlevselliği açısından hem geçmişte hem günümüzde etkin olarak kullanılan Şeyh Mutahhar Camii, Dört Ayaklı Minare, Cemil Paşa konağı, Behram Paşa Cami, Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Mesudiye Medresesi'ne yüz yüze ve online geziler düzenlenerek WEB 2 araçları etkin şekilde kullanıldı.

Literatür taraması yapılırken akademisyenlere danışıldı. Vakıflar yardımlaşmanın kurumsallaşması; medreseler çalışkanlık, saygı değeri; hanlar misafirperverlik, cömertlik gibi değerlerin sembolü olarak değerlendirilerek, kültürel mirasın değer öğretimine yönelik önemini ortaya koymak amacıyla akran rehberliğiyle değerler eğitimi uygulaması geliştirildi. Mekan-değer ilişkisi dikkate alınarak bir etkinlik planı hazırlandı ve geziler planlı bir şekilde uygulandı.

Projemiz bir adım daha ileri giderek herkesin eşit bir şekilde istifade edebilmesi için online gezilerde işaret dili kullanıldı. Öğrencilerimiz Trabzonlu işitme engelli akranları ile işaret dilinde "Tarihi Mekanlarda Saklı Değereler" adlı bir tanıtım filmi hazırladılar.

Uzaktan eğitim döneminde alanında ilk olan bu uygulama ile Diyarbakır'ın tarihi mekanları Türkiye'nin farklı bölgelerinden öğrencilere çevirim içi gezilerle anlatıldı. Trabzon, Çorum, Kayseri, Bursa, İzmir, Muş, Hakkari ve İstanbul illerinden öğrencilerin de dahil olduğu çevirim içi gezilerde milli birlik ve beraberlik duygularının da gelişmesi sağlandı.

Öğrencilerimizden Fatmanur Betül Çelem ve Semanur Alver'in liderliğinde "Tarihi Mekanlarda Saklı Değerler" adıyla projemiz şu an TÜBİTAK 2204-A Araştırma Projesi Yarışması Malatya bölge finaline gitmeye hak kazandı. Bu projeyle öğrencilerde tarih bilincini oluşturmanın yanı sıra çoğu zaman göz ardı edilen tarihi yapıların kuruluş felsefesini de vermeyi amaçladık. Tarihi yapıların imar ve inşasındaki değerlerin öğrenciler tarafından öğrenilmesi; kültürel miras bilgisi ve farkındalığı, tarihi mekana duyarlılık, hoşgörü, sorumluluk ve saygıyı da pekiştirecektir.

Kültürel miras aktarımında öğrencilerin aktif rol alacağı 'Akran Rehberliği' uygulaması, öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemesi, öğrencilerde özgüven ve aidiyet duygusu gibi değerlerin güçlenmesi de projemizde kazandırılmak istenen hedefler arasındadır.

Projeyle hedeflediğimiz bir başka husus ise okul dışı ortamlarda tarihi mekanların öğrenme ortamı olarak kullanılmasıyla öğrencilerde öğrenmeyi artırmasıdır.

Yine projemizde WEB 2 araçlarının kültürel miras aktarımında etkin kullanılması ve gençlerin ilgi alanına entegre edilen online gezi çalışması hem teknolojinin hem de sosyal ortamın yararlı kullanılmasını sağlayacaktır.

 Ayrıca online platformlarda farklı illerden gençlerin bir araya gelmesi milli birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine ve oluşacak farkındalıkla kültürel mirasın korunacağına katkı sağlayacağı inancındayız.

Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencilerin de katıldığı online gezilerde öğrencilerimiz değerler eğitiminin önemli bir öğesi olan kültürel mirasımızı tarihi mekanlarda aktarmaya devam ediyor. Ayrıca dijital platformda YouTube kanalı, instagram hesabı da açılarak sosyal medyanın da değerler eğitimi yönünde kullanılması amaçlanmaktadır.

Online gezimize katılmak isteyenler https://youtube.com/c/DiyarbakırTarihiMekanlardaSaklıDeğerlerprojesi, https://instagram.com/tarihimekandasaklidegerler?igshid=1masv8kechynm linklerini tıklayabilirler.

TÜBİTAK Malatya bölge finalinde öğrencilerimize başarılar dileriz.

21.03.2021 1238

21-03-202121-03-202121-03-202121-03-202121-03-202121-03-202121-03-202121-03-202121-03-202121-03-202131-12-202031-12-202031-12-202031-12-202008-01-202108-01-202108-01-202108-01-2021